Quote

Doel van de training

SBARR staat voor Situation (situatie), Background (achtergrond), Assessment (beoordeling), Recommendation (aanbeveling), Repeat (herhaal). Het is een methode voor het overdragen van patiënten aan een andere discipline en tevens is het ook geschikt voor een overlegsituatie tussen zorgprofessionals.

Door de SBARR-methode kan er structuur in de communicatie tussen zorg- en hulpverleners worden gebracht. Het resultaat van de communicatieverbetering is een betere teamsamenwerking en een verbetering van de patiëntveiligheid.

Details van de training

Wanneer er niet eenduidig, consequent en snel over de conditie van een patiënt wordt gecommuniceerd kunnen er risicovolle situaties ontstaan, waardoor de patiënt niet de gewenste zorg krijgt en eventueel schade kan oplopen.

Tijdens deze cursus leert u door middel van scenario-onderwijs het toepassen van een gestructureerde overdracht volgens de SBARR-methode. Tevens krijgt u een introductie closed-loop communicatie.

Details 

Duur
Eén dagdeel (4 uur).

Locatie
De cursus wordt op locatie gegeven.

Certificering
U ontvangt een bewijs van deelname.

Bent u al overtuigd?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Doordat het team actief is op de werkvloer zijn wij niet in staat om op ieder moment telefonisch contact te onderhouden. Wilt u toch graag bellen? Laat dan uw telefoonnummer achter zodat wij u op een geschikt moment terug kunnen bellen.